Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

ZijActief Rossum – Lemselo – Volthe houdt haar jaarvergadering

Donderdag 19 januari kwamen er 29 dames bijeen in Kulturhus de CoCeR voor de jaarvergadering.

We werden welkom geheten met een kop koffie en een plak cake. Toen volgde het huishoudelijke gedeelte van de vergadering. Eerst kwamen het jaarverslag en het financieel verslag aanbod. Daarna volgde de bestuursverkiezing. Marga Leferink was aftredend en herkiesbaar.

Ook waren er 3 dames 40 jaar lid van de vereniging:

Ria Davina, Hanny Stegge en Hedwig Blokhuis.

Hedwig was door familieomstandigheden niet aanwezig. Ria en Hanny werden toegesproken door de voorzitster en kregen een mooie plant aangeboden.

Na de pauze werd er bingo gespeeld. Alle dames hadden een ingepakt cadeautje meegebracht, dus het was steeds een verrassing wat er tevoorschijn kwam. Het was een hele gezellige avond en is voor herhaling vatbaar.

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 16 februari. Dan hebben we een lezing verzorgd door fysiotherapie De Essen. We hopen dat vele dames hierbij aanwezig zijn.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Op de foto ziet u links Hanny Stegge en rechts Ria Davina.