Aan alle inwoners en verenigingen van Rossum, Volthe en Lemselo

Al geruime tijd is een werkgroep bezig met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van een dorpsapp.

Het ontwikkelen van een nieuw online Communicatie Platform is één van de vele actie punten in het visie document van mijn Rossum 2030. Het doel is om het dorp levendig te houden óók met een app waarmee we elkaar op de hoogte brengen met nieuwtjes die er altijd zijn.

De werkgroep bestaat uit leden van de projectgroep “Mijn Rossum 2030” en bestuursleden van Kulturhus De CoCeR. De werkgroep “werkt” onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe en draagt de naam “Werkgroep Communicatie Platform Rossum” (CPR).

Na wat rondneuzen heeft de werkgroep CPR de dorpsapp van Deurningen als voorbeeld genomen voor een nieuw digitaal communicatie middel voor de nieuwsvoorziening in Rossum. Het is de bedoeling dat alle inwoners en verenigingen in de nabije toekomst gebruik kunnen maken van deze dorpsapp. Zij kunnen er bijvoorbeeld hun nieuws, activiteiten en agenda plaatsen.

Hiernaast een voorbeeld van hoe de dorpsapp er voor Rossum uit zou kunnen zien. Om een idee te krijgen kun je nu al een kijkje nemen op de dorpsapp van Deurningen. Gratis te downloaden vanuit de App-Store (Apple) of Play-Store (Android). Zoeken op: Deurningen

DORPSAPP ROSSUM

Binnenkort nemen wij contact op met de diverse verenigingen en/of organisaties om jullie nader te informeren over dit nieuwe digitale communicatiemiddel: de Dorpsapp!

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen nu nog geen fysieke bijeenkomst organiseren. Als dat wel weer kan, zullen we diverse sessies plannen waarvoor telkens twee personen van een aantal verenigingen en/of organisaties worden uitgenodigd.

We willen jullie graag informeren en “meenemen” in het proces van de ontwikkeling van de dorpsapp voor Rossum. Jullie feedback is voor de werkgroep CPR belangrijk in de volgende stap en vervolgens realisatie van de dorpsapp.

Hebben jullie nu al vragen dan kun je ook contact opnemen met één van de leden van de werkgroep CPR via nieuws@dorp-rossum.nl.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communicatie Platform Rossum