Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Hout brengen voor het paasvuur 2023

Een bericht namens de Poaskeals:

Zondag 9 april is het zover. Dan wordt om 20.00 uur het paasvuur aangestoken door pastor van der Sman.
Het herenkoor is er ook. Voordat het vuur aangestoken kan worden hebben we wel hout nodig.

Hieronder data met tijdstippen wanneer je schoon hout kunt brengen. Voor de duidelijkheid. Het gaat dus om snoeihout en geen planken, boomstronken en dergelijke! Het hout kan gebracht worden op de locatie van het paasvuur. Leg alleen op de aangegeven plek het hout neer.

• 28 maart t/m 1 april tussen 9.00 en 19.00 uur
• 3 april t/m 7 april tussen 9.00 en 19.00 uur
• paaszaterdag van 9.00 tot uiterlijk 14.00 uur