Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Hoe het nieuwe Thijplein te gebruiken?

Hoe het nieuwe Thijplein te gebruiken? 

Geen trottoirs en geen rijbanen meer, maar een plein!
Het Thijplein is dadelijk niet meer bedoeld als een doorgaande verbinding voor gemotoriseerd verkeer. Daarvoor is de Father Raatgerstraat/Grotestraat bedoeld. 

 Het oude Thijplein had voorheen de uitstraling van een parkeerplaats. Op het nieuwe plein kan nog wel geparkeerd worden, maar minder dan voorheen. Voor de school is een parkeerterrein aangelegd. Belangrijk is dat dit parkeerterrein alleen in/uitgereden wordt vanaf de Thijstraat/Marsman. Rechtstreek vanaf het plein deze parkeerplaatsen in/uitrijden is vanwege de looproute voor schoolkinderen niet de bedoeling. Obstakels zoals veldkeien gaan de looproute beschermen. Op dit parkeerterrein komt ook de weekmarkt weer terug. Woensdags tussen 6 en 14 uur hier dus niet parkeren. Daarnaast is voor de wadi/groenstrook voor Jimmy en de woningen een parkeerstrook gecreëerd. In drukke situaties kan uitgeweken worden naar de parkeerplaatsen op het kerkplein, langs de Boschweg en bij RSC/sportzaal.
Fietsen behoren geparkeerd worden tussen Jimmy en de Knapzak. Dit om overlast voor de woningen rechts naast Jimmy te voorkomen. 

Op het parkeerterrein tussen RSC en de sportzaal is de kledingcontainer terug te vinden. 

Het nieuwe plein is een uitnodigend dorpsplein geworden waar het prettig vertoeven is. De kerk is met zitbankelementen op een soort podium gezet en het grote ovaal centraal op het plein is een mooie ontmoetingsplek. Het heeft een watertappunt gekregen en is het knooppunt voor diverse fiets- en wandelroutes. De dorpskerstboom heeft hier inmiddels al een mooie plek gekregen. 

Het is een plein voor wandelaars en fietsers, waar auto’s te gast zijn. Verkeerskundig heeft het rondom drempels gekregen en daarbinnen gelden de regels voor een woonerf: er moet stapvoets gereden worden (max. 15 km/uur) en parkeren mag alleen binnen de parkeervakken.
Voor de schoolgaande kinderen zijn er looproutes afgesproken. School heeft ouders die kinderen met de auto naar school brengen gevraagd, om de kinderen op de Grotestraat af te zetten, omdat de looproute via de Korhuislaan het meest prettig en veilig is. 

Het plein is dus een gemeenschappelijke ruimte waarbij iedereen rekening met elkaar moet houden. Geniet ervan!