Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Donateursactie Muziekvereniging St. Henricus 🎷🎺

Ook na meer dan 100 jaar nog steeds afhankelijk van donateurs.

De muziekvereniging St. Henricus organiseert jaarlijks haar donateursactie. De opbrengst hiervan is een belangrijk deel van onze jaarlijkse inkomsten. Binnenkort ontvangt u een enveloppe in de brievenbus.

Wij vragen u ons te steunen tijdens de donateursactie met een vrije gift, waarbij alle beetjes welkom zijn.

De muziekvereniging is toch een bijzondere vereniging in ons dorp. We moeten samen ons dorp leefbaar houden en een mooie muziekvereniging kan daar een bijdrage aan leveren. Denkt u maar aan onze medewerking aan de intocht van St. Nicolaas, de Palmpasen-optocht, processies en Carnaval. Daarnaast geven we jaarlijks enkele concerten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Ook de muziekopleiding van de Rossumse jeugd wordt mede georganiseerd door onze vereniging. Daarnaast speelt mee dat het in stand houden van een muziekvereniging een dure aangelegenheid is. Denk maar eens aan uniformen, instrumenten en dirigenten. Voor de veelal jeugdige leden alleen is dit niet op te brengen. Daarom hebben we uw financiële hulp zeker nodig.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bestuur muziekvereniging St. Henricus.