Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Oud ijzer voor de muziekvereniging St. Henricus

Zoals bij iedereen wel bekend, houdt de muziekvereniging St. Henricus elk
jaar een oud ijzer actie in Rossum, Volthe en Lemselo. Dit jaar zullen we
twee dagen bij u langs de deur komen om het oude ijzer op te halen, te weten
donderdagavond 29 juni en zaterdag 1 juli.
In Rossum zelf komen we zaterdag vanaf 09.00 uur (graag het ijzer aan de straat leggen).
U kunt het deze dagen ook aanleveren bij de containers. Deze staan bij de
fam. Weernink aan de Ensmanweg 4 te Volthe. Hier kunt u ook de rest van
het jaar uw oud ijzer en andere metalen kwijt. (dus ook zink, lood, koper,
aluminium e.d.)
Voor de inlevering gelden nog steeds dezelfde regels, dus;
– geen rubberen of kunststof onderdelen aan het ijzer,
– geen witgoed (koelkasten, diepvriezers e.d)
– geen vaten met (gedeeltelijke) inhoud
(Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om bepaalde zaken te
weigeren)
Voor ons als vereniging helpt u ons hiermee aan extra inkomsten, het milieu is
er bij gebaat en u bent van de rotzooi af.
Wat willen we nog meer!
Voor vragen kunt u bellen naar 06-83943735.