Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Voortgang Kerkgebouw Rossum

De werkgroep heeft al uw gegevens uit de enquete en de presentatie op Parochieavond verzameld en geëvalueerd en heeft nu, voor een breed overleg met alle partijen, de volgende planning gemaakt.

Als eerste en belangrijkste stap hebben we een gesprek met het Parochiebestuur aangevraagd en we hopen in dat gesprek de uitslag van de enquete te kunnen toelichten en de belangen van van onze geloofs- en dorpsgemeenschap over te brengen.  Vervolgens willen we samen kijken naar de behoefte van de inwoners van Rossum, Lemseo en Volthe en naar de mogelijkheden van geloofsbeleving, die we voor onze geloofsgemeenschap kunnen voortzetten in het kerkgebouw.

Om dit rijksmonument ook in de toekomst te kunnen behouden en onderhouden dient dat haalbaar en betaalbaar te zijn. Het biedt kansen voor ons dorp maar is ook tevens een uitdaging voor ons allen.

Daarom wordt er ook overleg gevoerd met de vertegenwoordiger van Gemeente Dinkelland over de mogelijke ruimte binnen bestemmingsplannen en de rol van de gemeente in het proces.

De groep die zich heeft aangemeld om mee te denken ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een eerste overleg, dit is gepland op dinsdag 17 januari 2023. Andere partijen waar we mee te maken hebben, zoals de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum, die het beheer heeft over de CoCer en het scoutinggebouw zullen t.z.t. benaderd worden. Ook staan gesprekken met de Dorpsraad, de Ondernemers en andere groeperingen op de agenda.

De werkgroep blijft u informeren over de voortgang.