Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Uitstapje / gezellige middag ouderencontact

Zaterdagmiddag 30 september staat ons jaarlijkse uitstapje gepland en dit beloofd weer een gezellige middag te worden. U kunt zich daarvoor opgeven tot 17 september. We gaan met eigen auto en blijven hier in de buurt. Waar we naar toe gaan is nog een verrassing. We eindigen deze dag met een etentje bij de Bisschop. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het Thijplein en de middag duurt tot ongeveer half 7.  De kosten met betrekking tot de eigen bijdrage krijgt u nog van ons te horen.

Opgave kan tot 17 september bij:

Annie Oude Engberink tel 625843
Marian Grondman 625681