Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Over onze app

Door de jaren heen zijn we in Rossum gewend geweest dorpsgerichte informatie te krijgen via de krant, het Parochieblad en DinkellandVisie

Maar je moet naar de toekomst blijven kijken. De media veranderen en daarmee de mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

Een dorpsapp kan daarbij een uitstekend “gereedschap” zijn, bleek in een bijeenkomst in het kader van “Mijn Rossum 2030”, een visieplan onder beheer van de Dorpsraad

De eerste plannen

Om dit idee verder uit te werken is in 2020 een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep heeft contacten gelegd met diverse instanties om te kijken wat de mogelijkheden zijn, technisch en financieel.

Starten met het bouwen van een app

Eind 2020 is de groep vrijwilligers gestart om te komen tot de DorpRossum app. Na het verzamelen van de nodige kennis is de groep in gesprek gegaan met de verenigingen in Rossum om draagvlak te creëren. En dat is prima gelukt. Iedereen is enthousiast en wil deelnemen.

De volgende stap

Om het plan ook financieel rond te krijgen zijn aanvragen tot ondersteuning ingediend bij diverse instanties.

Inmiddels is er een sluitende begroting.

Rest alleen nog het operationeel maken van de app. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

De bedoeling is om de app in maart 2023 te presenteren.