Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

OKV ‘Wat Aans’ maakt zich kunnig an ‘t Görtnkeurndoarp

 

Op moandag 22 oktober 2012 is in de been hölpen de Optocht Kiek Vereniging ‘Wat Aans’.

’t Woarum van disse vereniging: 

Wiej bestoat um da’w kiekt. En dan benaamd noar karnavalsoptocht(en). ’n Optocht in Rossum is ‘n ‘verplicht nummer’. Doar bi’w ieder joar in elk geval biej. Oons hoeskom’n (‘t Kaböfke) en ok oetvalsbasis is Beatrixstraat 33 in Rossum. Dit is oonze residentie en doar treft ‘t bestuur, leden en alle aandere (zwart) ‘kiekers’  ieder joar op zoaterdag veur ‘n optocht in ’t carnavalsweekend meka.

Ledenaantal

De Optocht Kiek Vereniging zal oet heugstens 14 leden bestoan (bestuur + ’n road van 11).  Leu dee in de tookomst lid wilt wörden, könt deur ’t bestuur wörden vrogd, mer zee könt zich ok zölf melden (met ’n good verhaal woarum ze lid wilt wörden) biej ’n veurzitter of sik. ‘t Bestuur (ballotasie kemissie) zal oeteindelijk bekieken of nen kandidaat wa of nich wördt tooloaten.

Activiteiten ‘Wat Aans’

Hoofdactiviteit:

  • Optocht kieken op zoaterdag in het karnavalsweekend an de Beatrixstroat 33 (Residentie) in Rossum.

 Wieders:

  • ’n Road + ’t Bestuur kiest ieder joar n’n Hoogheid met ’n eretitel:

DE TWAALFDE MAN.

  • Op carnavalszoaterdag um 10.10 uur kump ’n Road + Bestuur biej meka.
  • Nöast bestuur en leden bint op zoaterdag de zogeneumde ZWARTKIEKERS ok van harte neugt um zich biej oons an te sloeten an de Beatrixstraat 33. (N.B.: Allenig veur ‘t geneugde volk!!)
  • Um 13.13 uur koomp de Twaalfde Man vot vanachter ne gordien en stelt zich an de haand van ne proklemasie veur an ‘t geneugde volk (Zwartkiekers).
  • Um en noabiej 14:30 uur trekt ’n grootn karnavalsoptocht van Rossum deur de Beatrixstroat. Ieder joar hef de OKV ‘Wat Aans’ wa ne verrassing veur één of meerdere deelnemmers an ’n optocht.
  • Um 18:18 uur is ’t ofloop’n en zit ok veur de 12e man de regeertied d´r op bie de OKV ‘Wat Aans’.

Contact: OKV-WatAans@gmail.com