Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Nieuws Thijplein + foto’s

Aan de inwoners van Rossum, Volthe en Lemselo.

Het licht staat op groen om van ons Thijplein een echt dorpsplein te realiseren. Zoals het nu uitziet wordt er direct na de bouwvakvakantie gestart met deze transitie.

Vanaf 2015 is er door vrijwilligers uit Rossum hard gewerkt aan dit plan. In 2018 is hiervoor een speciale werkgroep opgericht welke valt onder de Dorpsraad.

Het resultaat is iets om trots op te zijn. Door veelvuldig overleg met de bewoners, directbetrokkenen en aanwonenden is in beeld gebracht wat de wensen zijn. Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten gehouden en gesprekken gevoerd met verenigingen, aanwonenden en andere betrokkenen.

In 2020 is daarop in overleg met de gemeente een ontwerp gemaakt door ‘De Landschapper’. Het idee voor het ontwerp komt voort uit het karakter van het dorp. Het bestaat uit een pleinruimte waarop alles bij elkaar komt. De kerk staat hierbij centraal en krijgt een plint waardoor de verhoging waarop hij staat wordt versterkt. Deze plint buigt zich rond de kerk en doet tevens dienst als bank. Het plein loopt vanaf de kerk in de richting van de beek af. Dit zorgt voor een natuurlijke afwatering en geeft ruimte voor nieuwe bomen en groen. De bestrating gaat door tot aan de CoCeR, waar ruimte komt voor een terras. Midden op het plein komen de drie marken te liggen. Zij liggen op een ovaal van half verharding tussen de bomen en accentueren het midden van de gemeenschap.

Door een projectplan te schrijven waarin het ontwerp was opgenomen zijn er diverse subsidies aangevraagd door de werkgroep. Deze zijn uiteindelijk toegekend. De twee grote subsidieverstrekkers zijn Leader N-O Twente en de provincie Overijssel. Vanuit de Leader subsidie was er de voorwaarde dat er zelf ook gelden moesten worden verworven. Dit is gelukt door sponsoren, giften en de loterij.

Door stijgende energieprijzen kwamen we uiteindelijk toch nog te kort om het plan definitief te realiseren. Hiertoe is begin dit jaar een extra bijdrage gevraagd aan de gemeente. Op 7 maart heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waardoor de realisatie van start kan gaan. De raad sprak waardering uit over het resultaat dat door werkgroep was bereikt.

De definitieve plattegrond hangt in Kulturhus de CoCeR. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep.

Als werkgroep willen we iedereen die heeft bijgedragen om dit ontwerp mogelijk te maken hartelijk bedanken.

Werkgroep Thijplein 2.0

Laurens Bos
Ivo Mollink
Arthur Schiphorst
Harry Scholtenhave
Peter Hesselink
Cor Weusthof (06-12993963)
Michiel Lammerink (06-20426649)