Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Kerkbalans 2024

GELOOFSGEMEENSCHAP PLECHELMUS ROSSUM KERKBALANS 2024

 Beste parochianen

 De actie kerkbalans is van start gegaan en vindt plaats van 27 maart t/m 13 april 2024

 U kunt deze week een lid van de groep 70 verwachten, die bij u een envelop bezorgt. Hierin zit informatie met inschrijfformulier. Wilt u het inschrijfformulier invullen, want dat komt de persoon van de groep 70 weer bij u ophalen.   Iedereen die reeds eerder een machti-ging heeft ingevuld of zelf het bedrag overmaakt, wordt dit jaar niet aange-schreven. Het bedrag van vorig jaar zal, zoals gebruikelijk, van de rekening worden afgeschreven.

U kunt ook uw bijdrage nu al storten met bijgaande QR-code.

Allemaal alvast ontzettend bedankt voor de bijdrage!
Uw bijdrage wordt voor het overgrote deel besteed aan de eigen Rossumse geloofsgemeenschap!

Met vriendelijke groet, locatieraad en pastoraatsgroep.