Ga naar de tekst Ga naar de hoofd navigatie Ga naar de footer

Het ontstaan en de ontwikkeling van de bebouwde kom van Rossum

Het ontstaan en de ontwikkeling van de bebouwde kom van Rossum.

Dinsdag 17 oktober as is er een openbare avond van de Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel in de Cocer in Rossum. Het thema van de avond is: Het ontstaan en de ontwikkeling van de bebouwde kom van Rossum. De gebroeders Henk en Hans Weusthof laten de ontwikkeling van ons dorp zien vanaf het jaar 1841. In dat jaar wordt de Waterstaatskerk op erve Tijman in gebruik genomen en dat gegeven geldt als start voor de ontwikkeling van de bebouwde kom. In de eeuw na 1841 gaan de ontwikkelingen langzaam, passend bij die tijd. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt de bebouwde kom echt inhoud en vorm. Aan de hand van veel foto’s en een boeiend verhaal wordt de ontwikkeling van het dorp Rossum tot en met de dag van vandaag getoond. De lagere school, de kerk, de (verdwenen) winkels, ambachten, woningen en wijken en nog veel meer komen aan de orde. De vereniging Heemkunde Oale Gemeente Weerselo nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen. De entree is gratis en de aanvang is om 19.30 uur.

Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel