Onder deelnemers verstaan we de verenigingen en instellingen in ons dorp.

Zoals eerder aangegeven hebben we gesprekken gehad met de meeste verenigingen in ons dorp. De reacties waren over het algemeen positief.

Voorlopige lijst met deelnemers:

Algemeen:

Cultuur:

Kerkelijke aangelegenheden:

Kleine verenigingen:

  • Kaartclub “’n Boer is Troef”
  • Schaakclub
  • Solexclub Rossum
  • Wandelclub

Muziek en dorpsfeesten:

Sportvereniging:

 

Daarna is in de loop van 2021 de app verder ontwikkeld en we zitten nu in de periode dat we kunnen gaan testen.

Op de pagina “Hoe werkt de app?” zie je al wat informatie die we met de deelnemers gaan delen en ook info voor de gebruikers (inwoners van ons dorp).

We gaan testen met:

De app is dus nog niet “live”.